Terug naar overzicht

Publicatie
Btw op afstandsverkopen in EU

Btw en buitenland 2021

Per 1 juli 2021 wijzigt de btw-regeling die betrekking heeft op de afstandsverkopen. Het betreft de online verkoop van producten door een ondernemer aan particulieren of ondernemers zonder btw-nummer in een ander EU-land.

In de huidige regeling moet bijvoorbeeld een Nederlandse ondernemer bij afstandsverkopen in eerste instantie in Nederland btw afdragen. Maar hiervoor gelden per EU-land drempelbedragen. Komt de verkoop in een EU-land boven dit drempelbedrag uit, dan dient de Nederlandse ondernemer zich in dat land te registreren als ondernemer en daar aangifte btw te doen. Niet alleen de verschillende drempelbedragen per EU-land, maar ook het doen van aangifte btw per EU-land maakt de regeling ingewikkeld en geeft administratieve lasten.

Dit is een reden om deze regeling te wijzigen, welke wijziging per 1 juli 2021 ingaat. Vanaf deze datum vervallen de drempelbedragen per EU-land en komt er één drempel van € 10.000 in totaal. Dit heeft de volgende consequenties:

  • Blijft een Nederlandse ondernemer met online verkopen aan andere EU-landen onder het drempelbedrag, dan is hij in Nederland btw verschuldigd;
  • Vanaf het moment dat een ondernemer met de afstandsverkopen boven deze drempel uitkomt, moet hij het btw-tarief van het EU-land waar de particulier/afnemer woont, in rekening brengen. Deze aangifte btw kan op twee manieren gedaan worden:
    1. het doen van aangifte btw in het EU-land van de particulier/ afnemer
    2. éénloketsysteem

Het éénloketsysteem (One Stop Shop of OSS)

In dit systeem kan een ondernemer de btw die hij voorheen per EU-land moest betalen, afdragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor moet een ondernemer zich wel aanmelden via Mijn Belastingdienst Zakelijk, éénloketsysteem. Na aanmelding wordt per kwartaal aangifte btw gedaan en zorgt de Belastingdienst dat de btw aan de verschillende EU-landen wordt doorbetaald.

Via het éénloketsysteem kan geen voorbelasting in een ander EU-land teruggevraagd worden; dit moet via een teruggaaf verzoek buitenlandse btw worden gedaan. Als een ondernemer kiest om aangifte btw in een ander EU-land te doen (punt a, 1, null, 0), kan hij wel rechtstreeks de voorbelasting in dat EU-land terugvragen.

Heeft u vragen hieromtrent, dan kunt u contact opnemen met:

Mr. Nienke Huizenga

n-nienke-huizenga.png