Besparingstips bij het voeren van uw administratie

Efficiëntie bespaart tijd (en dus geld)

Net als u houden wij van efficiënt werken, en dat geldt zeker voor het administratieve proces. Het voeren van een administratie is immers geen doel op zich, maar vormt de basis voor uw bedrijfsactiviteiten en de beslissingen die u binnen uw onderneming neemt. Met de volgende tips kunt u de nodige tijd – en dus geld – besparen.

  • Verwerk en betaal in-/verkoopfacturen via de juiste onderneming of vennootschap.

  • Beperk privé mutaties via de administratie van uw onderneming zoveel mogelijk. Boek in plaats daarvan maandelijks een vast bedrag over naar uw privérekening.

  • Houd uw administratie gestructureerd en geregeld bij en laat geen achterstanden ontstaan; zaken achteraf uitzoeken kost altijd meer tijd.

  • Voorkom of beperk rekening-courantverhoudingen tussen vennootschappen en reken deze periodiek feitelijk af.

  • Beoordeel uw administratie regelmatig kritisch en werk bijzondere posten direct af. Let daarbij met name op rekeningen als kruisposten, vraagposten en tussenrekeningen. Sluit banksaldi en debiteuren- en crediteuren saldi aan op uw administratie.

Afspraak maken

*
*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookieprotocol, Klachtenregeling en Privacyverklaring