Accountancy

Vanuit Heerenveen en Workum biedt Priore accountancy aan

In Friesland is Priore uw nummer 1 accountantskantoor. Accountancy gaat bij Priore een stap verder dan uw traditionele boekhouding. Priore is gericht op de toekomst en neemt actuele ontwikkelingen als uitgangspunt om nieuwe kansen te creëren voor ondernemingen in Friesland. Onze accountants en belastingadviseurs werken altijd in een team. Zo bieden wij u goed doordacht advies en scherpe analyses. Accountants van Priore zorgen voor maatwerk in:

Jaarrekening

De jaarrekening vormt de film en de foto van het afgelopen boekjaar: waar sta ik op balansdatum als ondernemer en wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? De jaarrekening vormt de afsluiting van het boekjaar en bevestigt wat u als het goed is al wist, maar het vormt, belangrijker nog, tevens de basis voor de activiteiten van morgen. Wat kan ik verwachten met betrekking tot omzet, marges, personeel, overige bedrijfskosten, investeringen, dividend en welke beslissingen moet ik daarom nú nemen? Wie zijn verleden niet kent, kent zijn heden en zijn toekomst niet: wij stellen uw jaarrekening op en zijn uw klankbord bij het denken over het heden en het nemen van beslissingen voor de toekomst.

Door gebruik te maken van koppelingen met uw (online-)boekhouding, kunnen wij de mutaties uit uw administratie eenvoudig en efficiënt verwerken tot een inzichtelijke jaarrekening.

Administratievoering

Het verzorgen van de administratie is voor veel ondernemers het minst favoriete onderdeel van het ondernemerschap, maar het vormt wel de basis voor veel van uw ondernemersbeslissingen. Online boekhouden via Priore geeft u de mogelijkheid om veilig en efficiënt uw administratie te (laten) verzorgen met een korte lijn naar de betrokken accountants en belastingadviseurs. U bereikt uw online administratie eenvoudig via onze website, waar u in een goed beveiligde omgeving kunt werken. Omdat ook uw Priore-adviseur direct toegang heeft tot uw administratie, kunnen zaken snel en efficiënt met elkaar worden afgestemd en tevens is er volledig en uiterst flexibel maatwerk mogelijk voor wat betreft de verdeling van de administratieve werkzaamheden tussen u en ons. Wij adviseren u graag met betrekking tot de inrichting van uw administratie, het gebruik van de mogelijkheden van scan-en-herken software, automatische koppelingen met banken, andere bedrijfssoftware en de loonadministratie.

Het is geen enkel probleem wanneer u al naar volle tevredenheid werkt met een bepaald boekhoudpakket, online of stand-alone: wij kunnen de mutaties uit alle aplicaties importeren en verder verwerken.

Het zal niet lang meer duren voordat de banken uw jaarcijfers alleen nog gedigitaliseerd willen ontvangen via SBR-portalen en daarbij zullen ze ook méér en andersoortige informatie van u willen hebben. Het is goed om te weten dat Priore daar op dit moment al volledig op is voorbereid door state-of-the-art automatisering en haar samenwerking met gerenommeerde softwarehuizen.

Prognoses, begrotingen en ondernemersplannen

Meten is weten. Dat geldt uiteraard met betrekking tot uw administratie en jaarrekening (achteraf), maar het geldt zeker ook voor het vooraf plánnen en organiseren van uw werkzaamheden. Het opstellen van een adequate prognose, begroting of een goed gestructureerd ondernemersplan hoeft niet ingewikkeld te zijn en u heeft er daarna veel plezier van, omdat het de periodieke beoordeling van de realisatie aanzienlijk vereenvoudigt. Liggen omzet en marge op het verwachte niveau? Passen de personeelskosten daar nog bij? Ligt de cashflow op het verwachte niveau? Uw Priore-adviseur ondersteunt u graag bij het opstellen van een praktisch model.

Tips om accountants- en administratiekosten te besparen

  • Net als u houden wij van efficiënt werken en dat geldt zéker voor het administratieve proces. Administratievoering is immers geen doel op zichzelf, maar een middel dat dienstbaar dient te zijn aan de diverse beslissingsprocessen binnen uw onderneming. Met de volgende tips kunnen we samen met u de nodige tijd besparen.
  • verwerk en betaal in- en verkoopfacturen via de juiste onderneming of vennootschap
  • beperk privémutaties via de administratie van uw onderneming zoveel mogelijk en boek in plaats daarvan maandelijks één vast bedrag over naar privé
  • houd de administratie gestructureerd en geregeld bij en laat geen achterstanden ontstaan: zaken achteraf uitzoeken kost altijd meer tijd
  • voorkom of beperk rekening-courant verhoudingen tussen vennootschappen en reken deze periodiek feitelijk af
  • Beoordeel de administratie periodiek kritisch en werk bijzondere posten direct af. Let daarbij met name op rekeningen als kruisposten, vraagposten en tussenrekeningen. Sluit banksaldi en debiteuren- en crediteurensaldi aan met uw administratie. 

Afspraak maken

*
*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookieprotocol, Klachtenregeling en Privacyverklaring