HRM en salarisadministratie

Salarisadministratie en personeelszaken geregeld vanuit Heerenveen en Workum

Als ondernemer gaat u zorgvuldig om met uw medewerkers. Samen met u zijn zij immers verantwoordelijk voor het succes van uw onderneming. Dat betekent ook dat u uw salarisadministratie en personeelszaken goed en efficiënt geregeld wilt hebben. Priore biedt hiervoor de oplossing in de vorm van een online loonapplicatie: Prioloon.

Met Prioloon heeft u twee mogelijkheden:

 1. U verzorgt de personeels- en salarisadministratie volledig zelf online.

 2. Priore neemt u de personeels- en salarisadministratie geheel of gedeeltelijk uit handen. Wij stellen een maatwerkpakket voor u samen dat optimaal aansluit bij uw wensen. Uiteraard heeft u daarbij altijd en overal de beschikking over de voor u relevante gegevens.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Salaris- en personeelsadministratie

Op het gebied van salarisadministratie en personeelszaken kunnen wij u ontzorgen als het gaat om:

 • in- en uitdienst mutaties

 • personeelsmutaties

 • salarisgegevens

 • loonstroken

 • aangiftes loonbelasting

 • ziek- en herstelmeldingen

 • pensioenfonds meldingen

 • jaaropgaven

Digitaal dossier

Bij Priore beschikt u over een digitaal dossier, voor het opslaan en raadplegen van arbeidsovereenkomsten, loonbelastingverklaringen, ID-bewijzen, diploma’s, etc.

Employee self service

Met de employee self service-tool hebben uw medewerkers 24/7 toegang tot hun loonstroken, jaaropgaven, verlofkaarten en andere documenten die u als werkgever ter beschikking stelt. Verlofaanvragen kunnen (ook via een speciale app) volledig digitaal worden goedgekeurd of geweigerd.

Proforma loonberekeningen

Met een handige tool maakt u zelf eenvoudig proforma loonberekeningen. 

HR-adviseur Priore: Celina Folmer

Mist u binnen uw organisatie een professional om mee te sparren over personeelszaken? Lukt het u niet om de geschikte kandidaat te vinden voor uw vacature? Kampt u met een hoog ziekteverzuim en heeft u geen idee hoe u dit kunt verhelpen of begeleiden? Heeft u behoefte aan professioneel personeelsbeleid, maar niet de capaciteit of de kennis in huis?
Per 1 maart 2022 ben ik, Celina Folmer, als HR-adviseur bij Priore in dienst om u als werkgever te ontzorgen, te ondersteunen en u praktisch te adviseren binnen de volle breedte van het HR-vakgebied.

U kunt mij onder meer inzetten voor:

 • Instroom
  Bij het werven en aannemen van een nieuwe medewerker komt heel wat kijken. Zo is er het schrijven van een pakkende wervingstekst, het plaatsen van de vacature op de juiste websites, CV selectie, sollicitatiegesprekken, een passend arbeidsvoorwaardenvoorstel, het indiensttredingsprogramma en natuurlijk de gehele administratie omtrent het personeelsdossier. Het ontzorgen of ondersteunen gedurende het gehele traject of een gedeelte hiervan is mogelijk.
 • Veilig en Gezond
  Heb je als ondernemer te maken met frequent kortdurend of juist langdurig verzuim? Of allebei? Dan is het tijd voor een actieve verzuimbegeleiding. Dit kost in veel gevallen tijd en ook veel geld. Een goede verzuim- en reïntegratiebegeleiding zijn dus erg belangrijk. Bij langdurig verzuim krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met de Arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierin kan ik u ontzorgen, begeleiden of adviseren over de stappen die als leidinggevende genomen moeten worden bij verzuimcases en reïntegratie. Maar ook als het gaat om ARBO-wetgeving of bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE).
 • Functioneren
  Medewerkers hebben behoefte aan duidelijke en concrete feedback op hun functioneren. Dit leidt tot een betere ontwikkeling en meer tevreden medewerkers. Ik kan u helpen bij het voorbereiden of uitvoeren van evaluatie-, beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 • Ontwikkeling
  Medewerkers die de kans krijgen zich te ontwikkelen, voelen zich meer betrokken. Als de opgedane kennis en ervaring deuren opent om door te stromen en te groeien binnen een organisatie, maakt dat medewerkers enthousiast en het werkt stimulerend. Als ondernemer is het dus belangrijk om een leercultuur te stimuleren. U kunt hiervoor gebruik maken van een Persoonlijk Ontwikkel Plan. In een POP wordt een ontwikkelingstraject vastgelegd en verloopt volgens een stappenplan, de POP cyclus. Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van interne en externe scholing, opleidingen en trainingen.

  Hier kan ik u in ondersteunen bij de invoer van Persoonlijke Ontwikkel Plannen en de daarbij behorende POP-cyclus. Ook de organisatie rondom jaarlijkse scholing kan ik voor u uit handen nemen.
 • Personeelshandboek / procedures
  Het personeelshandboek omvat alle interne richtlijnen binnen het bedrijf als aanvulling op het arbeidscontract en/of CAO. Ik ontzorg of ondersteun u graag bij het opstellen hiervan. Ook voor het opstellen van losse HR-procedures omtrent werktijden, ziekteverzuim, beloning, vakantie/verlof, BHV/veiligheid, opleidingsmogelijkheden, etc. kunt u bij mij terecht.
 • Uitstroom
  Elke ondernemer krijgt wel eens te maken met een medewerker die (tijdelijk) minder goed functioneert. Met een Persoonlijk Verbeter Plan stelt u samen doelen op en maakt u onderling afspraken om het functioneren te verbeteren. Als een medewerker hier niet in slaagt, kan dit leiden tot meningsverschillen, ontevredenheid (van beide kanten) en soms zelfs een gedwongen afscheid.

  Bij mij kunt u terecht met vraagstukken over: (on)vrijwillig verloop, ontslag, transitievergoeding, vaststellingsovereenkomsten en exitgesprekken.

Kan ik hierin het een en ander voor u betekenen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Graag kom ik vrijblijvend langs om kennis te maken.

Afspraak maken

*
*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookieprotocol, Klachtenregeling en Privacyverklaring