Branche-informatie

Vanuit Heerenveen en Workum biedt Priore branche-informatie

Branche-informatie: juist nu!

De meerderheid van de MKB-ondernemers heeft juist nu behoefte aan meer branchekennis en een adviseur met wie je daarover kunt sparren. U wilt als vooruitstrevende ondernemer niet alleen weten hoe uw eigen bedrijf ervoor staat, maar ook waar u staat ten opzichte van uw concurrenten en wat de trends en ontwikkelingen zijn in uw branche, zodat er een compleet beeld ontstaat van de mogelijkheden voor nu en straks. En hoe gaat u als ondernemer om met generieke thema’s als vergrijzing en kleine huishoudens, duurzaamheid, flexibilisering, innovatie en technologie, ketenintegratie en samenwerking?

Wij werken met Branche In Zicht, een platform met actuele en geanonimiseerde benchmarkgegevens specifiek over uw branche. Wij vinden het belangrijk om met u te praten over uw cijfers, maar wij vinden het nog belangrijker om met u te sparren over andere zaken. Zo komen we samen verder.

Afspraak maken

*
*
*
*

Lees onze voorwaarden: Cookieprotocol, Klachtenregeling en Privacyverklaring