Terug naar overzicht

Publicatie
HRM Nieuwbrief- 1e jaargang nr. 1

Zijn uw (model) arbeidsovereenkomsten up-to-date?

Op 21 juni 2022 heeft de Eerste Kamer de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze wet is op 1 augustus 2022 in werking getreden. Bent u als werkgever al helemaal bekend met deze nieuwe wetgeving? En past u het al in uw arbeidsovereenkomsten toe?

Hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet:

In aanvulling op de gegevens die u als werkgever al moet verstrekken aan de werknemer, is het de bedoeling dat u vanaf 1 augustus 2022 nog meer informatie verstrekt:

  • Vermeld dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of dat de werknemer vrij is zijn werkplek te bepalen, indien de arbeid niet op een vaste plaats wordt verricht.
  • Vermeld de aanspraak op vakantie of ander betaald verlof waarop de werknemer recht heeft of de wijze van berekening van die aanspraken.
  • Vermeld de procedure, met inbegrip van de vereisten en de opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, of, indien de duur van de opzegtermijnen op het moment waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, de wijze waarop die opzegtermijnen worden vastgesteld.
  • Vermeld, als de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels voorspelbaar zijn: de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd, regeling(en) voor overwerk en de vergoeding daarvoor en alle regelingen over het wisselen van diensten.

Voor dit onderdeel geldt wel overgangsrecht. Als in bestaande arbeidsovereenkomsten nog niet alles wordt vermeld, heeft u na een verzoek van de werknemer één maand de tijd om de informatie te verstrekken. Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten geldt de verplichting om de extra informatie te verstrekken wel per direct.

Voor scholing van werknemers die op grond van de wet of cao verplicht is, is een studiekostenbeding vanaf 1 augustus 2022 niet langer toegestaan. Werknemers moeten deze scholing kosteloos én (indien mogelijk) onder werktijd kunnen volgen. Ook bijkomende kosten zoals reiskosten, examengelden en de kosten voor boeken of ander studiemateriaal komen voor uw rekening.

Na 1 augustus 2022 kunt u nevenwerkzaamheden alleen verbieden als u daar als werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond voor heeft. Heeft u een dergelijke objectieve rechtvaardigingsgrond niet, dan is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig.

Als een werknemer geheel of grotendeels onvoorspelbare werktijden heeft, moet u referentiedagen en -uren gaan afspreken: momenten waarop u de werknemer kunt oproepen.

Werknemers die langer dan 26 weken voor uw organisatie werkzaam zijn, kunnen vanaf 1 augustus 2022 verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

Wilt u graag een check op uw (model) arbeidsovereenkomsten volgens de nieuwe wetgeving? En deze naar aanleiding daarvan aangepast willen hebben? Of heeft u andere vragen over de nieuwe regels? Graag help ik u verder. Neem gerust contact met mij op.


[email protected]
0513-657457