Terug naar overzicht

Publicatie
Update Eindejaarstips

De eerste versie van de Eindejaarstips 2019 is op 1 punt inhoudelijk gewijzigd.

De aanvraagprocedure voor compensatie Bbz in hoofdstuk 3, tip 6 "Verzoek om compensatie Bbz" is bij amendement met zes maanden is verlengd. Dit betekent dat in deze Tip '31 december 2019' vervangen moet worden door '30 juni 2020'.

Er zijn ook 4 taaltechnische correcties doorgevoerd:

  • In hoofdstuk 1, tip 4 "Koop nog dit jaar een lijfrente" dient in het blokje Tip het laatste woord 'betaalt' vervangen te worden door 'bespaart'.
  • In hoofdstuk 1, tip 5 "Schenk uw giften periodiek" is het woord ‘uitkeringen’ vervangen door 'giften'.
  • In hoofdstuk 1, tip 11 "Overweeg de oprichting van een spaar-bv/fonds" in de Let op! dient in de tweede zin, achter het woord 'privé' twee woorden toegevoegd te worden: 'te halen'.
  • In hoofdstuk 2, tip 11 is een aantal wijzigingen doorgevoerd.
  • In hoofdstuk 7, tip 1 is de tekst van Let op! aangepast.

Ook zijn de introductietekst en de disclaimer onderaan het document aangepast.

Alle bovengenoemde correcties zijn doorgevoerd in de versie Eindejaarstips 2019.