Terug naar overzicht

Publicatie
Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Bron:SRA- Onderdeel uit Advieswijzer voordelen loonkosten in 2018. Publicatiedatum:01-03-2018

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming per uur voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Er geldt wel een uren eis per kalenderjaar. Het LIV geldt vanaf 1 januari 2017. Werkgevers hoeven zelf geen actie te ondernemen om het te ontvangen: ze ontvangen het na afloop van het kalenderjaar automatisch. De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een maximumbedrag per jaar.

Om in aanmerking te komen voor het LIV moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • het gemiddelde uurloon van uw werknemer bedraagt in 2018 minimaal € 9,66 maar niet meer dan €12,08
  • uw werknemer heeft minimaal 1248 verloonde uren in het kalenderjaar
  • uw werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • uw werknemer is sociaal verzekerd in Nederland

Het LIV bestaat uit een vast bedrag per verloond uur. Er geldt in 2018 een maximaal bedrag per jaar volgens de volgende tabel.

Hoogte loon

Gemiddelde uurloon (€9,66 tot en met €10,63)

Gemiddelde uurloon (meer dan €10,63 tot en met €12,08)

Vast bedrag per verloond uur

€ 1,01 per uur

€ 0,51 per uur

Maximale hoogte LIV

€ 2.000 per jaar

€ 1.000 per jaar

Houd er rekening mee dat u het LIV over 2017 pas in de tweede helft van 2018 van de Belastingdienst zult ontvangen. Voor het te gelde maken van het LIV hoeft u zelf geen actie te ondernemen. U hoeft dus geen apart verzoek te doen in bijvoorbeeld uw loonaangifte. Voor 15 maart 2018 ontvangt u van het UWV een overzicht van werknemers die voldoen aan de voorwaarden voor het LIV. Graag ontvangen wij ter controle dit overzicht.


Download PDF